Do, re, mi, fa, sol, la, si o La vida privada de un tenor

  • Do, re, mi, fa, sol, la si / J. Guerrero

    Música manuscrita: LG-128