Amores de España

  • Amores de España : película - pasodoble / música de Jacinto Guerrero ; cantable de [firma ilegible]

    Música manuscrita: AG-PMs/010
  • Amores de España / música de Jacinto Guerrero ; letra de [en blanco]

    Música manuscrita: LG-234